Zenekarunk tagjai

Tóth Luca Réka (hegedű, ének)

PICT0130

Születtem 1989. 02. 24-én, Budapesten.
Korán kapcsolatba kerültem a népzenével, a néphagyományokkal, mivel édesanyám óvónő, édesapám népzene-, ének- zene-, technika tanár, és mind a ketten hagyományőrző népművészek. Nyarainkat a családdal javarészt országos hírű népzenei táborokban töltöttük, és családias gyerek táborokat szerveztünk és tartunk a környéken élő gyermekeknek. Rendszeresen részt vettem, illetve tanítottam a kézműves foglalkozásokat, itt fejleszthettem saját és mások kreativitását, kézügyességét. A népi ének, a néptánc mellett elkezdtem népi hegedűt tanulni 1995-ben, Jánosi Andrástól a Jánosi Együttes prímásától. 9 éves koromig rendszeresen oktatott a Bugyi Művelődési Házban, Bugyi Népzenei Műhely szakkör keretein belül.
9 éves koromtól, 8 évet a Téka együttes, most a Szeret zenekar-, és a Vujicsics együttes prímásától Vizeli Balázstól tanultam, magántanítványként. A zenéléssel párhuzamosan éneklek is a Kispántlika énekegyüttesben, több mint 15 éve. Emellett minden lehetőséget megragadtam, hogy nyári táborokban tanuljak a népzenei élet, hagyomány ápolóitól és kiemelkedő tanár egyéniségeitől. Nyaranta az országos hírű erdélyi táborokban megismerhettem sok prímás egyéniséget úgymint, Vajdaszentiványon: Horváth Elek bácsit, s Kalotaszentkirályon: Fodor „Neti” Sanyi bácsit, bepillanthattam pár napra Gyimesre is: itt megismerhettem Zerkula János bácsit. A Kallós Zoltán Alapítvány rendezésében- Válaszúton, pedig Kodoba Florint. Szakmai tapasztalatokra tettem szert, magyar, erdélyi népzenei tanfolyam keretein belül, úgymint
 • zenekar vezető-szerep elsajátítása, a gyakorlatban való használata,
 • különböző dialektus területek elkülönítése, gyakorlata,
 • tájegységek zenei nyelvezete.

 • A Zeneakadémia szervezésében, a zenei gyűjtő utak alkalmával is sok tapasztalatot szereztem. Szakmai segítséget Dr. Richter Pál a Zenetudományi Intézet igazgatója, a népzene tanszékvezetője és Dr. Pávai István jeles népzenekutató adott.
 • Zoborvidék 2009., Kis-Küküllő mente 2013.
 • Magángyűjtések során; Gyimes 2006., Válaszút 2007., Szék 2012., Kis-Küküllő mente 2015.

 • Hét évvel ezelőtt megalakítottuk a FelVonó zenekart. Rendszeres táncházakat tartottunk a Fonó Budai Zeneházban és az Aranytíz Művelődési Központban, Budapesten. A rendszeres táncháztartás alatt is sok tapasztalatra tettem szert, úgymint;
 • szervezés, a zenekar összefogása, a zenekarvezetése, vezető prímás funkció,
 • kamarazene, zenekaron belüli kommunikáció,
 • társas viselkedés, együttműködés (zenész- táncos- énekes viszony).

 • 2007-ben felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, népi-vonós szakirányra, népi hegedű előadóművészeti szakra.
  2012-ben felvételt nyertem ugyan itt a Tanár- Népzenetanár Mesterképzésre. Sok népzene elméleti, gyakorlati órákon mélyíthetem tudásomat, s mögöttes tartalmakra tettem szert.
  2009-ben megalapítottuk kedves barátaimmal az Arató zenekart. Néptánc együtteseket kísérünk, táncházakban, lakodalmakban, ünnepségeken, születésnapokon muzsikálunk. Az elmúlt három évben rendszeresen Hangulatkoncerteket adtunk a Művészetek Palotájában.
  2010-től rendszeresen vállalok magántanítványokat Budapesten. Sikerül velük a gyakorlatban is elsajátítani mind azt, amit tapasztaltam a pályám során. Tapasztalataimat átadom nekik, s fejlesztem őket.
  2010-2011 között a budafoki Szent Benedek Iskola népi hegedű magántanára voltam.
  2010-ben megalakult a Csenkesz Néptáncegyüttes, Sándor István vezetésével. Az együttesben én is aktívan részt veszek. A néptánc sokszínűségét, sokrétűségét tanuljuk, egy- egy falu táncából.
  2010-től a Motiva formáció tagjaként is tevékenykedem, mint hegedűs és énekes. Ebben a felállásban világzenét játszunk, melyben a népzenei vonalat erősítem. 2013 őszén jelent meg első lemezünk, Neked szól címmel, 2015 telén pedig az Átölel a szerelem című új lemezt adtuk ki.
  2011-től megalapítottuk a Tik trio-t. Koncertjeinket csapatmunkában magunk szervezzük, ahol a népi hangszerek és népdalok egyszerre jelennek meg, kiegészítve egymást. Igyekszünk bemutatni népzenénk sokszínűségét, sokrétűségét. Fontosnak tartjuk, hogy a közönség megismerje népi hangszereinket, népdalainkat, szokásainkat, hagyományainkat. Rendszeres előadók vagyunk ezzel a formációval is a Művészetek Palotájában a Hangulatkoncertek alkalmával. 2012-ben jelentkeztünk az MTVA- Fölszállott a páva- népzenei tehetségkutató műsorába is. Emellett sok lemezen részt vettem, az évenkénti Hagyományok Háza által meghirdetett Táncház- Népzene lemezsorozatokon és a Hangvető, Új élő népzene néven ismert lemezsorozatain.
  2013-tól a tatabányai Dallam Alapfokú Művészeti Iskolában tanítottam zenei előképzést, népi hegedűt és népi éneket.
  2014-ben felvételt nyertem a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjra, 6 hónapos munkát folytathattam a népzene, néptánc révén magyarok és ausztrálok körében, Ausztráliában, Sydneyben. Munkám sokrétű és tartalmas volt, ahol újabb helyzetekben is kipróbálhattam, kamatoztathattam előzetes tudásom. Munkám alatt igyekeztem a népi hagyományainkat, a népzenénket, énekeinket előtérbe helyezni és ezt megosztani mindenkivel, gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt.
 • Beindítottam egy népi hegedű kurzust, kint Sydneyben, Tücsök tanoda néven, ahol kezdő és haladó gyermekeket oktattam.
 • Rendszeresen kísérő zenét biztosítottam a helyi néptáncegyütteseknek (Kengugro, Görcs, Kodály) fellépéseken, koncerteken közreműködtem a helyi zenekarral, a The Transylvaniacs- el.
 • Élőzenés délutánokat, bemutatókat szerveztem a sydney-i Szent Erzsébet Idősek otthon lakói számára.
 • A flemingtoni Magyar Iskolában a népszokásokról, hagyományainkról, magyar zenénk és népdalainkon keresztül tanítottam.

 • Emellett számos magyar közösségi rendezvényen felléptem, segítettem, szerveztem.
  2015 nyarán kaptam kézhez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a kitüntetéses tanári diplomámat.
  2015/2016-os tanévben két alapfokú művészeti zeneiskolába is felvételt nyertem, és ott tanítok, mint magyar népzene-, népi hegedű-, népzeneismeret-, népi ének tanár. Ez a két iskola, a budakalászi Zeneiskola és a Bocskai István Református Oktatási Központ.

  separator

   

  ifj. Földesi János (nagybőgő, cselló)

  PICT0165Földesi János vagyok, nagybőgőn és csellón tanulok népzenét, immár 14 éve szüleimtől, a 25 éves Boglya népzenei együttes alapító tagjaitól szombathelyen, a Bartók Béla zeneiskolában. Ezen kívül rendszeres látogatója vagyok a Boglya Szárazfa népzenei táboroknak, és megfordultam már a Méta táborban is.

  Az elmúlt 10 évben rengeteg zenekarral volt szerencsém együtt zenélni, s tánckíséreten, táncházakon, koncerteken, és fesztiválokon kívül versenyeken is részt venni. A Sárvári Lendvirág együttessel Vass Lajos nagydíjat, a Szombathelyi Ráspoly zenekarral szintén Vass Lajos nagydíjat, és a gödöllői országos népzenei vetélkedőn három nívódíjat nyerünk.

  Rendszeresen besegítek a Boglya együttesnek, és jelenleg aktív tagja vagyok a budapesti Arató zenekarnak, és a csornai Tulipánt népzenei együttesnek.